1. Slattum speidergruppe

Speidergruppa i søndre Nittedal

Om oss

1. Slattum speidergruppe ble etablert i 1970, og holder til i søndre del av Nittedal. Fra gammelt av het gruppa Slattum 1, men da det ble for mange speidere ble gruppa delt opp i to nye grupper. Disse fikk navnene 1. Slattum og Søndre Nittedal. Gruppene ble 1. januar 2004 slått sammen igjen under navnet 1. Slattum speidergruppe.

Vi har i dag tilholdssted på Mortkoia på Holumskog. Hytta her er liten, men koselig, og vi har fine uteområder hvor vi kan bedrive godt speiderarbeid.

Enheter:
Beverkoloni: Bevere er fra 1. og 2.-klasse (for tiden ingen aktivitet i denne aldersgruppen)
Flokk: Småspeidere er fra 3. og 4.-klasse (for tiden ingen aktivitet i denne aldersgruppen)
Tropp: Stifinnere er fra 5.-7.-klasse og Vandrere fra 8.-10.-klasse
Roverlag: Rovere er fra 16 år

“Hvis det ikke er moro, er det ikke speiding.”
– Baden-Powell


Terminliste

Fra og med høsten 2018 så har vi brukt Spond for administrering av terminliste, påmeldinger og generell kommunikasjon med foreldre og speidere, og er veldig fornøyd med det. 

Alle medlemmer får invitasjon til vår gruppe på Spond ved innmelding. Dersom du savner invitasjon så kan du klikke her.


Følg oss på Facebook

Vi legger ut sporadiske oppdateringer på Facebook. Du finnes oss her: facebook.com/1slattum