Speiderhjelp til katastroferammede

Som neppe noen kan ha unngått å få med seg, har Sør-Asia de siste dagene blitt herjet av jordskjelv og flodbølger. I skrivende stund er over 87000 meldt døde, og fremdeles er mange savnet. Det er akutt behov for store mengder nødhjelp i regionen. FN har eksempelvis bedt om 790 millioner kroner til øyeblikkelig innsats i området.

Norges Speiderforbund har engasjert seg i saken, og har bevilget 100,000 kroner til nødhjelp fra “Vær Beredt”-fondet . Speidersjefen oppfordrer alle speidere til Ã¥ engasjere seg aktivt i innsamlingen av midler.

Penger som settes inn pÃ¥ forbundets konto 8101 05 48195 og merkes “Jordskjelv Asia”, vil i sin helhet bli formidlet videre til hjelpearbeidet. Speiderforbundets samarbeidspartner, FlyktningerÃ¥det, har ogsÃ¥ en givertelefon 820 43 777 (100kr) og et kontonummer 8200 01 74625 for katastrofearbeidet. Videre har NRK utarbeidet en utførlig oversikt over de ulike innsamlingene som pÃ¥gÃ¥r.

Slattumstikka viderebringer speidersjefens utfordring om å engasjere seg i innsamlingsarbeidet, og minner om at det er erklært nasjonal sørgedag 1. januar (flagg heises da på halv stang).