Nye e-postadresser for lederne i gruppa

NÃ¥ har vÃ¥re internettsider, www.1slattum.org, ogsÃ¥ egne e-postadresser. Disse vil benyttes av lederne og de sentrale organene i gruppa (f. eks. Slattumstikka). Hensikten er at det skal være enkelt Ã¥ kontakte lederne: Man sender e-posten til “den-man-skal-ha-tak-i@1slattum.org”, og sÃ¥ videresendes e-posten automatisk til riktig(e) person(er). Slik slipper man Ã¥ vite hvem som er flokkleder, gruppeleder osv. til ethvert tidspunkt.

De adressene som så langt er satt opp, er
gruppeleder@1slattum.org
flokkleder@1slattum.org
troppsleder@1slattum.org
troppsass@1slattum.org
roverlagleder@1slattum.org
roverlagass@1slattum.org
stikka@1slattum.org

Hvem som får e-posten, fremgår av det som står foran alfakrøllen. For spørsmål angående disse adressene, ta kontakt med systemansvarlig Erlend Birkedal.