fri:05 er igang!

Årets landsleir er igang, og speiding.no publiserer nyheter når det skjer noe. Leiren har, som enhver stor leir med respekt for seg selv, også leirradio. fri:FM kan du som er hjemme høre på via internett. For å høre kan du åpne denne adressen i din mp3-spiller: http://streaming.scout.no:8000.