Innkalling til ekstraordinært gruppeting

Til alle betalende medlemmer som fyller 15 år senest i løpet av kalenderåret 2005:

Det innkalles med dette til ekstraordinært gruppeting onsdag 21. september kl. 19:45-21:00 pÃ¥ Holm skole. Grunnet situasjonen med mangel pÃ¥ gruppeleder er dessverre innkallingen svært sen. Likevel hÃ¥per vi det passer for de fleste, da onsdag etterhvert har blitt “speiderdagen” i 1. Slattum. Bakgrunnen for innkallelsen er de tildels meget presserende sakene pÃ¥ vedlagte forslag til saksliste.

Det er foreslått følgende saksliste:
– Godkjennelse av innkalling
– Post til gruppa
– Høstledermøtet 10. oktober
– Valg av representanter til kretsting
– Saksforslag til kretsting
РGruppeleder; forslag til videre arbeid for ̴ f̴ p̴ plass
– Nythun 2006
– Eventuelt

Spørsmål kan rettes til Eivind (flokkleder) eller Ragnhild (troppsleder).
Velkommen!