Bilder fra AllWalls påsketur 2006

PÃ¥sken er for de aller flestes del vel overstÃ¥tt. Som tidligere Ã¥r arrangerte roverlaget AllWall fjelltur ogsÃ¥ denne pÃ¥sken. I Ã¥r gikk turen til fjellomrÃ¥det Rondane. Det var ni deltakere i Ã¥r – en gledelig økning pÃ¥ hele 200% sammenlignet med fjorÃ¥ret!

Turen forløp uten nevneverdige skader eller uhell, og ga alle deltakerne minneverdige opplevelser. Mange av disse ble fotografisk dokumentert, og kan nå beskues i fotoalbumet:

AllWalltur p̴sken 2006 РRondane