Gruppeting 15. november

Vi minner om at alle medlemmer i gruppa som har fylt/fyller 15 år inneværende år, og to valgte delegater fra troppen, er innkalt til gruppeting onsdag 15. november.

Sted: Holm skole
Tid: 19:00-20:00

Saksliste:
-Valg av ordstyrer og referent
-Godkjenning av innkalling
-Planlegging av Nythun
-Ledersituasjonen i gruppa
-Valg av delegater til kretsting og årsmøte i kretsen
-Økonomi
-Eventuelt