Navnet Slattum

Nittedals lokalavis Varingen har i løpet av Ã¥ret presentert litt om forskjellige stedsnavn i bygda. Dette er det lokalhistoriker Halvor Gundersen som stÃ¥r bak, med historie og opprinnelsen til de forskjellige navnene. I Varingen nr. 66 – onsdag 23. august 2006 skrev han om Slattum. Da dette er stedsnavnet bak speidergruppas navn, vil vi her gjengi det han har skrevet.

Slattum?

Slattum var storgården sør i bygda i riktig gammel tid, og ble en gang i middelalderen delt i to bruk, Nordgarn og Søgarn.

Selve gÃ¥rden ble ifølge bygdeboka ryddet og bygget i eldre jernalder, dvs. noen hundre Ã¥r etter Kristus fødsel. Den eldste gÃ¥rden, Dal – senere delt i flere bruk – var naboen i øst.
Elva dannet naturlig grense, og her ble det drevet sagbruk i flere hundre Ã¥r. Rester av den siste saga stÃ¥r ennÃ¥. Midt pÃ¥ 1800-tallet ble ett av landets første ysterier bygget pÃ¥ Søndre Slattums grunn. Det lÃ¥ i svingen nord for nÃ¥værende Slattum holdeplass, men restene av fundamentet er nÃ¥ “under asfalt”.

En mengde plasser lå tidligere under Slattum, blant annet Skytta-plassene, og skogen strakte seg helt inn til Romstjern langs veien over Bjøråsen (som betyr byåsen). Selv om grensene er annerledes i dag, vil nok Slattum-navnet, takket være gårdene, skolen og boligfeltet, leve videre for alltid.
Senere ble Nedre Slattum skilt fra og fikk navnet Brenninghaugen. De to første gårdene ligger som i alle århundrer, men Brenninghaugen er bebygd og ble det vi i dag kjenner som Slattum Terrasse, bygget av ingeniør Selvaag først på 60-tallet. Her er det fremdeles et senter med butikker, leger, tannleger og dyreklinikk. Eget postkontor var det også her i sin tid, men det er nå nedlagt.
Slattum-navnet har holdt seg levende, dels på grunn av opprinnelsen som gårdsnavn, og fordi hele området Slattum-Hagan-Skytta tilhørte Slattum skolekrets inntil Ulverud ble bygget.

Det var bestefar til nÃ¥værende eier av Søndre Slattum, Johannes Fleisje, som solgte grunn slik at Slattum skole kunne bygges og innvies i 1934. Fleisjefamilien har alltid siden hatt et meget nært forhold til skolen. Tidligere hadde det vært skole nede ved veien og ved Hauger. Navnet Slattum betyr slÃ¥ttelandet ved heimen – “Slatteimr”.