Innkalling til gruppeting 30. mai

Det innkalles til gruppeting for alle medlemmer i gruppa som er over 15 år, eller som fyller 15 år inneværende år, og to valgte delegater fra troppen.

Dato: onsdag 30. mai.
Tid: 19:45-21:00
Sted: Holm skole

Saksliste:
-Valg av ordstyrer og referent
-Godkjenning av innkalling
-Ledere speideråret 07/08
-Foreldreressurser
-Resten av vårens/sommerens terminliste
-Feiring av speiderens 100-Ã¥rsjubileum
-Eventuelt

Gi beskjed til gruppeleder innen 23. mai om du kommer.