Velkommen til en ny speiderhøst!

Skolen er igang igjen etter en, for de fleste, ikke så solrik sommer. Vi håper likevel at alle har kost seg med ferie og fritid, og kanskje fått med seg noen fine opplevelser. Med høst og skolestart følger gjerne oppstart av speideren også, og her kommer det litt informasjon.

Noen har kanskje lest i Varingen at gamle Holm skole skal benyttes til barnehage fra 3. september, og lurer på hva som da skjer med lokalene speideren bruker. Vi kan da opplyse om at vi har vært heldige og fått lov til å bruke lokaler i 2. etg i samme bygning. Rommene vi har fått er ikke like store som det klasserommet vi har hatt, men det vil klare seg ihvertfall i en overgangsperiode. Når barnehagen flytter ut igjen og inn i sine nye lokaler, vil nok kommunen igjen vurdere bruken av den gamle skolebygningen, og så får vi se hva de sier da.

Det er i høst seks speidere som går over fra flokken og skal være aspiranter i troppen. Det er fire jenter og to gutter som venter spent på hva troppen kan by på av spennende speideraktiviteter, og troppen venter på å bli kjent med de alle. Det er i hovedsak Jørn Christiansen som kommer til ta seg av aspirantopplegget, men de kommer også til å være med på aktiviteter sammen med resten av troppen. Høstens første møte vil være på Holm onsdag 5. september kl 18:00-19:30, og vil være felles for tropp og troppsaspiranter. Det er Ragnhild E. Kjenne, med hjelp av noen troppsassistenter, som vil ta seg av troppen.

For flokken drøyer det litt mer med oppstart. Eivind Junker og Helene Birkedal har gitt seg etter fire år som flokkledere, og har nå tatt fatt på nye oppgaver i speidergruppa. Gruppa har i mange år manglet en fungerende sentral ledelse. Gruppeledelsen skal (ideelt sett) ta seg av mange administrative og praktiske oppgaver i gruppa, som leie av lokaler, post, medlemslister, materialforvaltning, felles arrangementer og lignende. I mangel av dette organisasjonsleddet har disse oppgavene tilfalt lederne i tropp og flokk, og dermed øket belastningen på disse. Nå skal Helene og Eivind, henholdsvis gruppeleder og gruppeassistent, ta tak i disse oppgavene, og da frigjøre tid og energi for de andre lederne, noe som igjen kan komme speiderne til gode.

For flokkens del letes det nå etter nye ledere som kan ta over flokkarbeidet. Dette har dessverre ennå ikke lykkes, så tips om aktuelle kandidater mottas med takk. Finner vi ingen som er villige til å ta utfordringen, må vi dessverre redusere aktiviteten i flokken betraktelig, slik at det blir et aktivitetsmessig minimumsår i 1. Slattum flokk. Småspeiderne vil fortsatt kunne delta på fellesarrangementer som bygdehaik, lysmesse, St. Georgsdag og gruppas vinterkurs. Når og hvis vi finner en løsning på lederspørsmålet vil alle småspeidere selvsagt få beskjed. I alle tilfelle vil det bli sendt ut en oversikt over de arrangementer småspeiderne kan delta på! (Følg også med her på våre hjemmesider!)

Så lenge vi ikke har nye flokkledere på plass, vil vi dessverre heller ikke ta inn nye speidere. Vi kan imidlertid tilby å sette opp aktuelle navn på en venteliste, slik at vi kan ta kontakt så fort flokken kommer igang igjen. Pågangen har hittil i år vært stor, så vi vet at speideren er en populær fritidsaktivitet. Vi kan derfor bare be alle holde øyne og ører åpne, og gi oss beskjed dersom man kommer over noen potensielle ledere! Ønsker du som leser dette selv å prøve deg som flokkleder, men har spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt.
Send en e-post, ring Helene på telefon 95777811 eller Eivind på telefon 47413082.