Gruppeting 6. november

Det innkalles til gruppeting for alle medlemmer i gruppa som er over 15 år, eller som fyller 15 år inneværende år, og to valgte delegater fra troppen.

Dato: tirsdag 6. november 2007
Tid: 19:00-20:30
Sted: Holm skole

Saksliste:

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Ledere speiderÃ¥ret 07/08
  • Hva skjer med flokken?
  • Forslag til nye ledere?
  • Resten av høstens terminliste
  • Nythun 2008
  • Eventuelt
  • Gi beskjed til gruppeleder innen 2. november om du kommer eller ikke.