JOTA/JOTI 2010

JOTA/JOTI 2010 er godt igang på Hauger. Vi er 10 speidere, 2 rovere og 2 ledere. Arrangementet er delt i to deler. Jamboree On The Air (JOTA) går ut på å snakke med speidere over hele landet (og verden) ved hjelp av amatørradio. Jamboree On The Internett (JOTI) går ut på det samme, men her benyttes internett til snakkingen.

Arrangementet startet men en innføring i amatørradio ved Martin Storli. Deretter fikk speiderne prøve seg, og snakket med speidergrupper over hele landet. Mellom de ulike speidergruppene skulle man utveksle koordinater til et puslespill, men det viste seg å være en omfattende oppgave å få fatt i alle koordinatene. Samtidig som man utvekslet koordinater fikk speiderne anledning til å snakke om seg selv og hva de gjorde, og høre hva andre grupper drev med. Gruppene 1. Slattum snakket med varierte fra noen få deltakere til over to hundre.

Deretter gikk arrangementet over i JOTI. Her kunne man snakke med andre speidere via ulike chatte-tjenester på internett. De fleste prøvde seg på skandinaviske kontakter, men det store utland ble også kontaktet. Speidere fra nesten alle land var mulig å få kontakt med.

Det ble også rikelig med mulighet til å konkurrere mot hverandre i ulike dataspill, noe som kanskje var høydepunktet for mange av speiderne.