Gruppeting 16. november

Det innkalles til gruppeting for alle medlemmer i gruppa som er over 15 år, eller som fyller 15 år inneværende år, og to valgte delegater fra troppen.

Dato: tirsdag 16. november 2010
Tid: 20:00-21:30
Sted: Hauger ungdomslokale

Saksliste:

* Valg av ordstyrer og referent
* Godkjenning av innkalling
* Ledere speideråret 10/11
* Valg av gruppeleder for de neste to årene
* Resten av høstens terminliste
* Nythun 2011
* Eventuelt

Gi beskjed til gruppeleder innen 12. november om du kommer eller ikke.