Kontingent 2011, kort betalingsfrist

Forbundet har dessverre hatt forsinkelser i utsendelsen av årets kontingentgiro, og det har derfor blitt litt kort betalingsfrist for mange. Du kan lese mer her om hva forbundet selv sier om dette.