Gruppeting 22. november 2011

Det innkalles til gruppeting for alle medlemmer i gruppa som er over 15 år, eller som fyller 15 år inneværende år, og to valgte delegater fra troppen.

Dato: tirsdag 22. november 2011
Tid: 19:30-21:00
Sted: Hjemme hos Helene og Erlend, Rudbakken 28

Saksliste:

* Valg av ordstyrer og referent
* Godkjenning av innkalling
* Ledere speideråret 11/12
* Valg av gruppelederassistent for de neste to årene
* Valg av delegater til Kretsting
* Resten av høstens terminliste
* Lysmesse, vi er arrangører i 2011
* Nythun 2012
* Økonomi
* Eventuelt

Gi beskjed til gruppeleder innen 18. november om du kommer eller ikke.