Betaling av landsleir Stavanger 2013

Mai er snart forbi, og det forberedes stadig til leir. Endel av leirutstyret er allerede pakket, og leirforberedelsene tar også mye av tiden på troppsmøtene.

Det er nå tid for betaling av leirkontingenten for de som skal være med på leir, leirkontingenten er på kr 2.750. (OBS! Egen pris for rovere i roverleir, kr 2.063,- da de skal være med å bidra på div.økter.) Innbetaling innen 3. juni!

Konto: 1295 20 44832
Speidernes venner
1. Slattum speidergruppe
c/o Birkedal, Rudbakken 28
1480 Slattum

Husk å merke innbetalingen med deltakerens navn!