St. Georgsdag

Gratulerer med dagen til alle speidere i dag, 23. april!

Speidere fra de tre speidergruppene i Nittedal hadde i går en hyggelig feiring av St. Georgsdagen på Krakosseter, med løftefornyelse og hyggelige speideraktiviteter, men det er i dag som er selve dagen. Under kan du lese årets St. Georgsdagshilsen fra Landssjef og Speidersjef i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.

Legenden om St. Georg og dragen forteller oss om en mann som var villig til å ofre livet for det han trodde på. Georg var kristen, modig og sterk i troen, og er kjent for å kjempe for det gode og mot det onde. Han måtte til slutt bøte med livet, ikke i kamp med dragen, men fordi han ble forfulgt på grunn av troen sin. Han ble drept på befaling fra den romerske keiseren.

Gjennom mange hundre år har historien om St. Georg og dragen blitt brukt som et bilde på kampen mot det onde i verden. St. Georg er derfor nasjonal helgen for England, og skytshelgen for mange andre land. Robert Baden-Powell valgte også St. Georg som speiderbevegelsens skytshelgen. I gamle dager kunne slike historier om kampen mot det onde gi menneskene en slags forklaring på naturkatastrofer, sykdom og død, eller annet som var truende eller ødeleggende.

I dag gjør sult, sykdom, klimaødeleggelser, naturkatastrofer, barnearbeid, fattigdom, hat og diskriminering fortsatt livet svært vanskelig for millioner av mennesker i store deler av verden. Mange, også her i landet, kjenner på «drager» som mobbing, utestengelse og ensomhet. Som speidere har vi et godt forbilde i St. Georg. Vi skal kjempe for det gode, og mot «dragene» som finnes i verden. For speidere over hele verden er samfunnsengasjement og å bidra til at verden blir et bedre sted en viktig del av det å være speider.

Vår oppfordring til deg er å ta tak i en av dragene du har lyst å kjempe mot. Bryt inn hvis du ser at noen blir mobbet, ta deg av en som står ensom i skolegården, stå opp mot urett, delta i kampen for miljøet, og vis solidaritet med dem som opplever fattigdom og nød. I det lokale speiderarbeidet, og gjennom Globalaksjonen og Speideraksjonen gjør norske speidere som St. Georg. Speidere står opp for andre, og kjemper mot urett både lokalt og andre steder i verden.

I 2015 er det Friluftslivets år, og speiderbevegelsen ønsker på selveste St. Georgsdagen å invitere flere ut i naturen gjennom klatreutfordringen #mittre. Vi vil vise at det å klatre og leke i trær gir gode naturopplevelser, utfordringer og mestringsfølelse. Og vi vil ha med oss flere. Inviter derfor en venn med opp i ditt tre 23. april. Vi tror at jo flere som vil være med å klatre i trær, og jo flere som vil bli med som speidere, desto flere blir med i kampen for en bedre verden.

Ha en god St. Georgsdagsfeiring!

Med speiderhilsen

Anders Østeby                             May-Britt Roald

Landssjef                                     Speidersjef

Norges KFUK-KFUM-speidere            Norges speiderforbund