Foreldreforeningen

Hva er foreldreforeningen ?

Formål
Foreldreforeningen har til formål å være en støtteforening for 1. Slattum speidergruppe.

Foreldreforeningen skal

  • arbeide for Ã¥ sikre det økonomiske grunnlag for speiderarbeidet
  • i samarbeid med speiderledelsen yte praktisk og annen hjelp nÃ¥r dette er ønskelig
  • bidra med forslag og ideer til virksomheten overfor speiderledelsen

Alle foreldre og foresatte til barn i 1. Slattum speidergruppe er medlemmer i foreningen.

Styret består av formann, kasserer og en person fra hver av de faste komiteene.
For tiden eksisterer det to komiteer: kanokomiteen og fest- og kakelotterikomiteen, men vi ønsker også en hus- og hyttekomité.

Adresseliste:

Formann
Terje Presthus

Kasserer:
Terje B. Lorentzen

Fest- og kakelotterikomiteen:
Bjørn Dalhus

Hus og hyttekomiteen:

Kanokomiteen:
Thomas Henriksen
Anders Flekke

Revisor:
Vi mangler for tiden revisor

Valgkomiteen:

Dokumentliste: